VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

RISKANTNÁ VIERA

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery: Viera upokojujúca a viera riskantná
 

 

Jestvuje viera prinášajúca pokoj a viera vzbudzujúca riziko.

Prvá potrebuje Boha, ktorý neustále ukazuje cestu, záväzne dodáva vysvetlenia, daruje solídnu podporu, dovoľuje nám pohybovať sa v priestore istoty i určenosti.

V druhom prípade viera je prežívaná ako veľmi fascinujúca, ale súčasne veľmi nevýhodná udalosť, pretože používa predivnú, nepredvídateľnú geografiu Boha, kráča neznámymi cestami, skúma neznáme priestory, bez akejkoľvek batožiny, iba so Slovom, ktoré ťa stále nútene vysťahuje zo získaných pozícií, vyrušuje s námahou určených regúl, vyvracia schémy, na ktoré si si začal navykať, núti ťa ísť v temnotách, pričom ti nedovoľuje vytiahnuť z „plecniaka skúseností“ prenosnú „baterku poznania“ – príliš ľudskú.

Uspokojujúca viera vyžaduje od Boha konkrétne znamenia potvrdzujúce správnosť cesty (ktorá je často stotožňovaná s cestou už prejdenou, známou).

Viera ako riziko sústreďuje sa okolo Boha „iného“, „nového“, ktorý vždy bude privádzať na neznáme, cudzie priestory. Ináč povedané, skôr sa nedožaduje informácií o ceste už vo východiskovom bode, ale usiluje sa, aby nestratila spojenie so Spoločníkom cesty.

Uspokojujúca viera sa dožaduje, aby Boh bol na jej strane.

Je ťažká – usiluje sa, aby každý deň bola bližšie k Bohu.

Prvá z nás robí „usadlíkov viery“, ktorí zostali stáť na jednom mieste.

Druhá – „kočovníkov“.

Riskantná viera je vierou ťažkou, ktorá často oslepuje bleskom, veľmi často vzbudzuje nepokoj a zriedka potešuje.

Veľmi ťažká je aktívna viera. Radikálne premieňa človeka i dáva novú formu svetu. To je viera, ktorá je „pôrodnou asistentkou“ Boha.

Ťažká viera je viera svätých.

Hovorí sa tiež o ľahkej viere.

Nejestvuje protiklad ťažkej viery.

Protikladom ťažkej viery nemôže byť ľahká viera.

Môže to byť všetko, s výnimkou viery.

Keď si ktosi myslí, že našiel ľahkú vieru, tak skutočne stratil vieru...

Pane, posilni našu vieru a daj nám odvahu v každej chvíli.

 

 

(Spracované podľa myšlienok a úvah A. Pronzata)

 


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi tu na zemi.
sv. František Saleský
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla