PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PODNET K ZAMYSLENIU NAD NAŠOU VIEROU V ROKU VIERY

Počas našich štvrtkových adorácií v tomto prebiehajúcom Roku viery chceme zvlášť prosiť o posilnenie tohto daru v našich srdciach, životoch a rodinách. Nech sú príležitosťou aj ponúknuté texty, ktoré slúžia ako podnet k zamysleniu a k modlitbe počas adorácie. Tieto texty o viere budeme uverejňovať aj na našej farskej stránke. Veríme, že sa stanú príležitosťou k zamysleniu.
 

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:

Hora zostala na svojom mieste (1)

 

 

Pane, predivné je Tvoje Evanjelium. Prináša so sebou „nemilé“ prekvapenia. Čím viac ho poznávame, tým menej sa cítime pokojní.

Kto skúma Evanjelium, stráca sebaistotu. Iba ten, kto ho ignoruje, môže sa tešiť hoci z odrobinky sebaistoty.

Štúdium textov v škole prispieva k postupu do ďalšej triedy.

Naproti tomu skúmanie Evanjelia môže priviesť k „nezloženiu“ skúšky života.

Každá strana Evanjelia rozbíja na drobný mak dokonca dosť solídne istoty. Dnes napríklad, som sa zorientoval, že som veril, že verím. Avšak, čítajúc túto vetu, explodoval jeden zo „základov“ mojej kresťanskej existencie: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: «Prejdi odtiaľto ta!» - prejde. A nič vám nebude nemožné“ (Mt 17, 20).

Pane, ja som nikdy nepresunul žiadnu horu. Dokonca ani žiaden pahorok v mojom zázračnom rodnom kraji. A som presvedčený, že to nikdy nedokážem urobiť.

Nemám vieru. Tisíce ráz som recitoval akt viery, Credo, ale nemám vieru.

Študoval som sv. Tomáša, som priebežne v kontakte s viac-menej „avantgardnými“ novinkami súčasných teológov, ale nemám vieru.

Som schopný odpovedať bez väčšej námahy na hlavné námietky „proti viere“. Ale nemám vieru.

Nikdy som nepreniesol žiadnu horu. Pretože nikdy som sa o to nepokúšal. A nikdy som sa to neodvážil, pretože som sa bál fiaska. Bol som „pochybujúcim“ (Mk 11, 23). A teda nemal som vieru.

Očakávam zázraky od Teba, Pane. Nie som lakomý. I zabúdam, že Ty si robil zázraky vtedy, keď si videl vieru v tých, ktorí stáli okolo Teba. Viera bola pružinou, ktorá dávala do pohybu Tvoju všemohúcnosť, a nie opačne.

Viera je istou cestou, ktorá vedie k zázraku. A ja, predsa, očakávam zázrak, aby som vykročil na cestu viery.

Moja nevera má desivú silu: je schopná ochromiť Tvoju všemohúcnosť. „Neurobil tam mnoho zázrakov pre ich neveru“ (Mt 13, 58).

 

 

(Spracované podľ myšlienok a úvah A. Pronzata)


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veriť často znamená: zatvoriť oči a padať.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.