PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

MILOSRDENSTVO V SLOVÁCH

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch, ktoré sú na laviciach v kostole. Niektorí prejavili záujem mať k dispozícii tieto materialy aj na našej farskej stránke. Ponúkame Vám túto možnosť a budeme sa snažiť pravidelne uverejňovať texty na zamyslenie.
 

MILOSRDENSTVO PREUKÁZANÉ SLOVOM, 2. časť

 

Najkrajší spôsob ako preukazovať milosrdenstvo slovom, je takýto:

- keď naše slová prinášajú iným Teba, keď sa v nich odráža Tvoja dobrota a milosrdenstvo,

- keď iní môžu skrze naše slová zakúsiť Tvoje odpustenie,

- keď naše slová pomáhajú iným objavovať ich hodnosť i hodnotu v Tvojich očiach,

- keď naše slová vyjadrujú úctu a akceptovanie druhého človeka.

 

Ježišu, chceme v Tvojej prítomnosti pozrieť na naše slová, ktoré vyslovujeme každý deň. Ako sa správame voči blížnym? Akým tónom vyslovujeme naše slová? Aké sú témy našich každodenných rozhovorov? Koľko slov vyslovujeme bez premýšľania, bez potreby? Pomôž nám, Pane, aby sme pamätali, že v našom živote niet slov bez významu. Naše slová sa majú podobať Tvojim slovám, majú byť milosrdné. Aby to tak bolo, musíme sa starať o zjednotenie s Tebou, o svätosť nášho života.

 

Základom milosrdenstva preukázaného slovom je pravda. „Prísne slová, ale plynúce z úprimnej lásky nerania srdce“ (D 633). Nesmieme mlčať, keď treba hovoriť pravdu, ak sa riadime láskou k blížnemu. Či dokážeme hovoriť pravdu, keď si to dobro blížneho vyžaduje, dokonca, ak tým riskujeme nepríjemnosti? Či naše slová vždy vyjadrujú pravdu?

„Ó, večná Pravda, posilňuj ma, aby som mala odvahu pove­dať pravdu aj keď by bolo treba za ňu zaplatiť životom“ (D 1482).

 

Slovo napomenutia, ktoré prináša pravdu, má moc premieňať. Také slovo je milosrdné, ak vyplýva z lásky a starostlivosti o druhého človeka. Ježišu, možno iní čakajú na naše milosrdné slová: slová potechy, napomenutia, odpustenie…

„Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy neho­vorila hanlivo o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpus­tenia“ (D 163).

Slovom môžeme urobiť mnoho dobra, ale i raniť, zvlášť, keď kritizujeme, posudzujeme, očierňujeme…

„Vždy, keď prijímam sv. prijímanie, veľmi prosím, aby Ježiš ráčil posilniť a očistiť môj jazyk, aby som ním nezraňovala blížnych“ (D 375).

Ježišu, prosíme Ťa, aby sme iných neranili slovami, ale aby z našich úst plynuli vždy slová útechy a odpustenia.

 

 Ježišu, chceme priľnúť k Tebe celým srdom, aby sme čoraz viac žili tvojim životom, aby skrze naše slová aj iní mohli zakúsiť Tvoje milosrdenstvo. Amen. 


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka