PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

DISKUSIA

Obnovujeme na  na našej farskej stránke  možnosť diskusie  našich farníkov  a návštevníkov  našej stránky. Budeme radi každému názoru a postoju, ktorý bude prínosom a podnetom pre život v našom farskom spoločenstve. Pozývame Vás aj touto formou budovať spoločenstvo bratov a sestier, ktorí majú spoločný cieľ a vzájomne si chcú pomáhať na ceste k cieľu.  Prosíme o korektnú diskusiu v duchu kresťanskej lásky, ktorá sa nedá oddeliť od pravdy, ktorú musíme počas celého života hľadať s pokorou.  Zdržme sa osobných invektív, či prejavov nepriateľstva a nevraživosti. Týchto negatívnych javov je všade okolo nás naozaj dosť.  Vytvorme platformu diskutujúcich, ktorí si chcú vzájomne pomáhať a obohacovať iných o svoje názory a postoje. Nech je naša spoločná diskusia požehnaním pre nás všetkých!

Pred tým ako začnete prispievať do diskusie je potrebné sa zaregistrovať.
Jednoduchý návod si môžete prečitať na tejto stránke.


 Nový príspevok: úroveň topoľčianskych veriacich
Farník: otecfrantisek
04.03.2014 09:40
 
 
 
 
Nuž, aká je úroveň tohto diskusného fóra, taká je úroveň i topoľčianskych veriacich. Neurobili sa za posledných minimálne desať rokov veľké, veľmi veľké chyby, keď sme to dotiahli až sem ? Nezáujem, apatia, formalizmus, často už len tradicionalizmus, ...
  Re Re úroveň topoľčianskych veriacich
farar
04.03.2014 19:03
 
 
 
 
Vážený pán otec František, nechcel som reagovať na Vaše príspevky, ktoré tu produkujete v tejto diskusii. Ale predsa použijem slová, ktoré sú Vám možno odniekiaľ známe… Je to citácia z jedného blogu. Skúste tieto slová prečítať pre seba samého:
" Kto ste ? Nie ste len malé žiarlivé mundrujúce v reálnom živote zaznávané /asi ani vo vlastnej rodine neuznávané / zakomplexované bezvýznamné figúrky, ktoré sa sem prišli realizovať so svojim "dokonalými" príspevkami o všetkom a o ničom ? Pripomínate mi ľudí dávno za zenitom, dožívajúcih niekde bokom, možno aj od vlastnej rodiny. Pripomínate mi ľudí schopných jedine svoje okolie kritizovať a podsúvať mu svoje citáty a frázy, ktoré si držíte v nejakej kartotéke - archíve. Pripomínate mi ľudí, ktorí vedia všetko hneď zamietnuť, v druhom nehľadajú nič pozitívne, ale pritom sami nie sú schopní nič pozitívneho konštruktívneho vytvoriť. Pripomínate mi ľudí, čo si myslia, že majú monopol na pravdu a sú obdarení dokonalými schopnosťami všetko poznať a vedieť. Pripomínate mi "svedkov čo svedčia" podľa zaužívanej a predpísanej schémy a s tým otravujú ľudí v bytoch, na uliciach, pred autobusovou a železničnou stanicou. V skutočnosti sa mi ale zdá, že vaše schopnosti by vás mohli predurčiť akurát na upratovanie a umývanie dlážky v kostole, maximálne tak vymeniť v chráme kvety alebo ich poliať, prípadne utrieť prach. Takých ako vy som už poznal hodne. Vďaka aj takým ako ste vy a vám podobní je cirkev teraz tam, kde je. V Písme sa na jednom mieste píše veľmi trefne o vybielených navonok krásnych hroboch ale vo vnútri plných špiny, hniloby a zápachu. P.S. Drahé sestry a bratia v Kristu, čo máte v svojom archíve vedomostí perfektnú zbierku citátov a svätých fráz, našu spoločnosť trápi veľa problémov, prosím, tak nám predostrite nejaké konštruktívne riešenia postavené na reálnych základoch."


Ďakujem, že ste si to prečítali... Prajem Vám aby ste našli predovšetkým pokoj vo vlastnom srdci a vo vlastnej rodine
  Re Re  Re Re úroveň topoľčianskych veriacich
otecfrantisek
05.03.2014 19:29
 
 
 
 
Vážený pán farár.Je najľahšie povedať,že Kristove kráľovstvo nie je z tohoto sveta.Ale Kristus predsa žil v tomto svete pre ľudí a s ľuďmi tohoto sveta. Veríte naozaj, Vy a Vám podobní v reálneho živého Krista ? Odpovedzte si sám sebe vo svojom vnútri, odpovedzte svojmu ja. Ak v neho naozaj veríte ste spokojný so stavom spoločnosti všeobecne i v našom farskom spoločenstve a podľa toho,ste spokojný aj hlavne sám so sebou ?
Pokoj a láska hlásaná Kristom to nie je rituálne verklikovanie modlitieb, citovanie z múdrych a nábožných kníh, rozširovanie posolstiev z rôznych zjavení, ... ani olizovanie obrázkov a sôch svätých, ako tu už bolo napísané. To je životný postoj podľa Krista.
Na jednom starom dome v Banskej Štiavnici na jeho renesančnom portáli je v starej nemčine nápis, ktorý sa dá voľne preložiť: "Boh je v dome kde sa žije láskou ...". A to v tom dome kedysi bývali "len" saskí luteráni.
Pôvodne som už nechcel pokračovať v písaní ale už len toľko.
Táto diskusná stránka existuje už niekoľko rokov, prečo je o ňu tak malý záujem ? Prečo sa Vám /nám/ postupne pomaly vyprázdňuje kostol ? Prečo ... ? Prečo je tomu tak v štatisticky v jednom z najkatolíckejších miest Slovenska ? Prečo ? Lebo ľudia nemajú alebo prestávajú mať záujem o neživého papierové, dreveného, sádrového, plastového "Krista" rituálov a často prázdnej len formálnej tradície. Tí úprimne hľadajúci a túžiaci /a je ich dosť / chcú živého ozajstného Krista, aký tu reálne chodil medzi ľuďmi pred 2000 rokmi. Je tu určite veľa ľudí hlavne mladých a mladších úprimne túžiacich po reálnom živom Kristovi. Vážený pán farár/dekan, čo im dokážete ponúknuť ?
Od začiatku tejto diskusnej stránky doteraz tu bolo 470 060 ľudí, tento týždeň vraj 11 540 a dnes už 505. Prečo tu iba "nazreli" a odišli hneď preč ? Prečo z tých 470 060 ľudí, ktorí tu boli doteraz, nevstúpilo do diskusie aspoň to jedno promile, aspoň tých "mizerných 470" ?
Vychádzal som zo sústavne sa zvyšujúcich údajov na spodnej časti /pod lištou/ tejto stránky.
  Re Re  Re Re  Re Re úroveň topoľčianskych veriacich
Terezia
07.03.2014 16:11
 
 
 
 
Vážený farník František, na jednej strane tu píšete o láske a o Kristovi a na strane druhej tu ostro útočíte na Kristovho kňaza. Vy možno vnímate v kostole len neživé sochy a obrázky, ale to je otázka Vašej skúsenosti viery. Iste sú aj takí, čo chodia do kostola len z pozostatku tradície. Máte právo na svoj názor. Avšak je nespravodlivé a kruté takýmito slovami kopať do kňaza, ktorý sa za nás neúnavne modlí, sprostredkuje nám živého Ježiša v Eucharistii, opakovane dáva rozhrešenia aj napriek našim neustále opakujúcim sa chybám, celú svoju energiu, čas a srdce venuje tejto farnosti. Kňaz nemá byť nejakým hlučným a agresívnym propagátorom niečoho,ani kúzelníkom,ktorý by lákal davy ľudí na senzácie. Kňaz má byť predovšetkým mužom modlitby, kňazom podľa Ježišovho Božského Srdca. A takýmto kňazom náš duchovný otec je.
  Re Re  Re Re  Re Re  Re Re úroveň topoľčianskych veriacich
otecfrantisek
08.03.2014 22:48
 
 
 
 
Vážená farníčka Terézia, prečo ste veľmi dotknutá mojimi slovami ? Vari je kopaním do kňaza, keď porovnávam takmer 30 ročné pôsobenie bývalého topoľčianskeho kňaza "eštébaka" s dnešným ? Za toho "starého eštébaka" vyšlo z topoľčianskej farnosti okolo 20 nových kňazov, vari je kopaním do terajšieho kňaza, keď sa pýtam, či za posledných 10 rokov vyšli z topoľčianskej farnosti aspoň 2 nový, a to tu prosím pôsobí bývalý rektor seminára. Nie je tu niečo choré ? Nemala by byť liečba kauzálna, nemala by smerovať k príčine, k jadru ochorenia ? Nevedie sa u nás hlavne liečba symptómov ochorenia, nejde nám skôr len o ich zahladenie, prekrytie, lebo to je to najľahšie ? A keď sa niekto ozve s názormi, že liečiť by sa malo kauzálne tak sa to niekoho hneď dotkne, hneď sa urazia, namiesto toho aby sa zamysleli nad sebou. Máme hodne cirkevných škôl dokonca i katolícku univerzitu, máme obrovské cirkevné majetky /napr. okolo 10% lesov patrí cirkvi/ a aký je z toho efekt ? Prečo cirkev nevyužíva napríklad niečo také ako boli tzv. podnikové štipendia aby si získala mladé vzdelané kádre ako vychovávateľov, pedagógov, žurnalistov, sociálnych pracovníkov, ... ? Pomohla by tým aj nadaným deťom zo sociálne slabších rodín, dala by im šancu.
Žiaľbohu, otázne je to aká je úroveň niektorých týchto škôl. Minulý rok, v čase skúškového obdobia po letnom semestri som bol asi hodinu v Bratislave pred teologickou fakultou, mal som dojem, že tam študuje podľa oblečenia vystupovania a chovania hodne "Marií Magdalén" z neslávne známej bratislavskej Krížnej ulice. Nemusíme ísť až do Bratislavy. Počul so rozprávať sa dvoch topoľčianskych deviatakov. Podľa ich rozhovoru som zistil, že jeden z nich mával na vysvedčení dlhodobo takmer samé jednotky a zúčastňoval sa krajských a celoštátnych kôl rôznych prírodovedných olympiád a pochádzal zo skromných pomerov.Hlási sa na štátne gymnázium. Druhý mával na vysvedčení protekčne bežne 4 - 6 trojok,hoci mal mať skôr štvorky ale otecko občas niečo na škole zasponzoroval. Počul som hovoriť toho protekčného spratka zo zbohatlíckej rodiny tomu špičkovému, že prečo sa nehlási aj on na cirkevné gymnázium. Na to sa ho tento bystrý chalan pýtal, že či on má odvahu s protekčnými trojkami ísť na cirkevné gymnázium. Spratok s lepšej rodiny mu sebavedome odpovedal v takom zmysle : no a čo, veď tam bežne berú trojkárov a štvorkárov, veď na tú školu sa dá za neveľké sponzorské ľahko dostať. Nadaný chalan sa iba pousmial a bez slova odišiel. Ja toho šikovného chlapca osobne poznám, inak pochádza z dobrej praktizujúcej katolíckej rodiny, rozhodne nie sú to formálni matrikoví katolíci. Avšak nechcite vedieť ako sa ten chlapec vyjadril na adresu topoľčianskeho cirkevného gymnázia a na kňazov. Keby som to tu napísal otvorene, tak by mňa i jeho tunajšie "sväté ženy" a polovica pedagogického zboru z tunajšieho cirkevného gymnázia išli ukameňovať, namiesto toho aby sa zamysleli nad sebou.
Takže tak, namiesto kameňovania druhých a čakania na zázrak a na zjavenia choďte radšej robiť reálne nápravy a hlavne začnite sa zaoberať systematickým presadzovaním Kristovho učenia v reálnom živote, každý na svojom mieste, kde ho život postaví a zavedie. Lebo do Kristovho kráľovstva sa možno dostať len podľa toho na akej úrovni sme žili v tomto kráľovstve.
 Nový príspevok: Mali sme v Topoľčanoch prednášky o
Farník: otecfrantisek
20.02.2014 11:30
 
 
 
 
"GENDER IDEOLÓGII" ,a čo ďalej vážený pán dekan a milí spolufarníci ??? Väčšina detí nielen na cirkevných ale i na štátnych školách navštevuje hodiny náboženstva, takmer všetci z nich idú na prvé sväté prijímanie a väčšia časť i na birmovku. Čo tak napríklad zorganizovať na školách mesta petíciu proti vyučovaniu sexuálnej výchovy v štýle dekadentného Radima Uzla a spol. a proti primitivizmu zvrátenosti propagovaných dekadentnými divadlami zo Zvolena a Banskej Bystrice ? Čo tak poslať takúto petíciu aj na Mestské kultúrne stredisko, že si občania tohto aspoň štatisticky katolíckeho mesta tu neprajú propagovať zvratky pakultúry v štýle ruskej a nemeckej bolševickej dekadencie 20-tych rokov minulého storočia? Máme platených katechétov, diakonov, farskú radu, všelijaké spoločenstva ...,tu treba jednoducho konať. Toto nie je o počte odverklovaných ružencov, o oslintavaní všelijakých sošiek,o extáze z Medjugoria, Litmanovej alebo Dechtíc a podobne. Tu treba aktívne konať, všetkými zákonnými prostriedkami sa postaviť proti plánovanému systematickému rozvratu spoločnosti. Keď tento mor zvíťazí už bude neskoro aj na olizovanie sôch a obrázkov aj v kaplnke Panny Márie Ustavičnej Pomoci a na rozmnožovanie a rozširovanie zaručene "svätých textov",ako tu písal jeden diskutujúci predo mnou. Potom už ta kaplnka ani nebude existovať alebo skončí podobne ako parížsky chrám Notre Dame v časoch Veľkej Francúzskej revolúcie. Dokážeme sa ešte zobudiť ?
  Re Re Mali sme v Topoľčanoch prednášky o
hertopih
25.02.2014 14:31
 
 
 
 
No dosť dlho som váhal, či niečo ešte napíšem ,ale tento príspevok si vyžaduje aj reakciu ďalších farníkov, ktorým určite som , i keď si nemyslím , že môj názor je niekomu smerodatný a potrebný, je len jeden z ďalších, ktorí nie sú ticho keď ide o takéto závažné problémy a následné výzvy ku konaniu.

Farník otecfrantišek strašne sa tvoj podpis podobá na pápežovo meno, je mi jasné ,že nie si pápež ani jeho bratranec s malým "o" ale Tvoj príspevok je skoro "vatikanorovný", čo má robiť p.dekan a farníci v Topolčanoch? počul si to o gender ideologií prvý krát na prednáške? tento problém je tu už mnoho rokov hlavne v západnej európe ,my v bývalej post komunistickej zóne ešte sme vďaka komunistom ,ktorí preferovali rodinu ,ako prostredie pre plodenie a výchovu detí pre rozvoj a výstavbu spoločnosti, síce "pozadu" ale predsa ešte s rodinou pred očami , takže ak Ťa rozrušila táto informácia cez prednášku, chvála Bohu aspoň teraz ,keď nie predtým, ale mám niekolko pripomienok k Tvojmu pohladu.

Čo robiť p. dekan a farníci? Myslíš si ,že zosmiešňovaním modlitby ruženca porovnaním k verklovaniu a nábožnú úctu k svätým prirovnať k oblizovaniu obrážtekov a sošiek je rozumné a inšpirujúce ku konaniu? Rozlišuj literu a ducha , ruženec je síce navonok podla litery verklovanie , ale podla ducha a účinku je to modlitba , ktorá mnohokrát a ak je úprimná vždy zaistila pomoc, povzbudenie viery, správnu orientáciu kresťanov a nakoniec aj mnohokrát skutočné víťazstva Krista prítomného v cirkvi, podobne ako aj kríž bol znakom s ktorým víťazili , nechcem tu opisovať tie historické fakty kde sa to stalo, ak bude záujem , dá sa to pripomenúť.

Čo robiť p.dekan a farníci? Myslíš si že my kresťania potrebujeme hrubú silu ? Že Boh je taký slabý v dnešnom svete ,že my kesťania musíme petíciami a podobnou silou a všetkými právnymi prostriedkami / právne dnes = satanské/ bojovať za to čo Boh nám zveril cez apoštolov a biskupov? Pozri sa na Kristov postoj v Getsemanskej záhrade , vari nemá dosť anjelov aby …, v Starom zákone , keď mali Izraeliti dobyť niečo Boh dal vyberať bojovníkov lebo ich bolo mnoho , aby si nemysleli že to vybojovali oni bez Boha len vlastnými schopnosťami , tak že z tisícov bojovníkov ostalo 300 chlapov Izraelitov proti tisícom nepriatelom , aby si uvedomili , že nie ich hrubá sila vyhrala, ale Boh , ktorý bol na ich strane a naozaj vyhrali ten boj a len vďaka Bohu. Čo je v tomto kontexte dekan a farníci?

Čo robiť p. dekan a farníci? Môj názor je modliť sa doma , v chráme , podla "otcafrantiška" verklovať ružence a oblizovať sošky svätých pretože aj podla sv.Pavla naša sila je v našej slabosti, ak sme my ludsky , právne v koncoch , našou silou je Kristus , pretože ak sme silní a všetko máme v rukách cez "právo" a petície načo nám je Kristus? A ak to nemáme v rukách a sme slabí vtedy sa prejaví naša sila , ktorou je Kristus a ten takýchto úbožiakov =satanov bojujúcich proti Bohu na naše modlitby zničí a ak nie rozmýšlajme a modlime sa ešte viac a vytrvalejšie…

Čo robiť p.dekan a farníci? Dnešná doba je v takom stave že cirkev je prijimaná len formálne pokial vyhovuje , realne je jej miesto niekde inde , cirkev už nemá žiadnu možnosť reálne posúvať verejné svedomie správnym smerom, to bolo v minulosti, to si cirkev pustila z rúk a dnes je už neskoro, mala konať vtedy , keď to ešte išlo, takže podla mňa ak v takomto stave je celá cirkev voči svetu,tak to nežiadaj od topolčianského dekana a topolčianských veriacich aby zmenili svedomie sveta ,žime my obyčajní veriaci podla učenia cirkvi a modlime sa v prvom rade za seba , za svoje deti a blízkých a to je cesta, v tichosti a pokore nie v "občianskej revolučnej angažovanosti ", ja osobne by som ignoroval všetky také napríklad vyučovacie hodiny v školách nechodním detí na také "vyučovanie " aj za cenu problémov a perzekucií, v minulosti sme boli prenasledovaní za" chodenie" / na náboženstvo/ , dnes budeme za" nechodenie" na … takže nič nové pod slnkom, všetko tu už bolo, len diabol mení taktiku, ignorovať všetky tzv. kulturne akcie s propagaciou gender ideologie a LGBTI,nezamestnávať takých ludí, ktorí to otvorene propagujú a žijú,ignorovať ich vo všetkch vzťahoch ako susedských,kamaratskych , pracovných, to nie neláska k hriešnikom, to je vylúpnutie oka ,čo zvádza na hriech, a iné aj tvdšie činy ak pôjde o život naších detí cez juvenilnú justíciu, teda primeranu obranu, ktorá je morálna…

Ivan Herda Topolčany

  Re Re  Re Re Mali sme v Topoľčanoch prednášky o
otecfrantisek
27.02.2014 22:06
 
 
 
 
Priateľu, čo to tu píšete ?
"Gender ideológia" má svoje korene ešte pred obdobím počiatkov formovania marxizmu. Feminizmus nastupuje v poslednej tretine 19. storočia. Problém homosexualita je tu už ešte z čias predantických. Je bežne známe, že proti propagovaniu a šíreniu homosexuality sa ostro postavil napríklad svojimi esejami známy spisovateľ Mark Twain. Boli jeho články vari satanské alebo prejavom satanimu ? Boli vari kňaz Andrej Hlinka a jemu podobní ďalší katolícki kňazi satanisti alebo ich chovanie satanské, keď ostro vystupovali proti "Gender ideológii" propagovanej v inej forme dekadentnými ruskými, maďarskými alebo nemeckými bolševikmi ? Bol vari nebohý chynoriansky farár Edmund Markovič, topoľčiansky rodák satanista keď ostro kritizoval vo svojich kázňach chovanie ľudí, ktorí tolerovali schvaľovali interrupcie, inklinovali k eutanázii alebo tolerovali rôzne zvrátenosti ? Títo kňazi vari neverili v silu, veľkosť a moc Krista ? Oni vari nevedeli čo je to víťazstvo kríža ? Ich obete a aktivity boli vari bláznovstvom ? U nich to neboli len verklikované modlitby ale hlavne modlitby skutkov, životných postojov a obety.
Už od roku 1979 sa o týchto problémoch ako interrupcie, homosexualita, eutanázia, partnerstvo homosexuálov a podobne otvorene hovorilo napríklad v Brne vo farskom kostole sv. Jakuba, kde boli k tomu verejne dostupné materiály. Poznám to osobne. Mimochodom osobne poznám i to, že takéto materiály sa v Piešťanoch v kaplnke Charitného domu stali verejne dostupnými až na jeseň roku 1989, vtedy keď tam tajne propagoval voľbu Václava Havla za prezidenta známy český teológ ThDr.Josef Zvěrina.
Priateľu, čo sa týka Vášho výpadu voči môjmu názoru na verklikovanie ruženca a na olizovanie sošiek a obrázkov svätých iba toľko.Keď som sa ja ako vojak základnej služby v Plzni v kostole Nanebovzatia Panny Márie na františkánskej ulici alebo v Klatovách na rim. kat. fare spolu so seberovnými modlieval ruženec po latinsky počas malých ale častých duchovných cvičeni, Vy ste ako pionier možno recitovali básne na oslavu VOSR. Alebo spolu s rodičmi vychvaľovali sovietských revolucionárov ako vzor svetlej budúcnosti v nejakej školskej slohovej práci.
Pýtam sa toto ste chceli ?
P.S. Na koniec mám jednu otázku. Za takmer 30 ročného pôsobenia nebohého kanonika "eštebáka" ThDr. Ladislava Dorušáka vyšlo z topoľčianskej farnosti vyše 20 kňazov. Za posledných 10 rokov vyšli aspoň dvaja ? Osobne si nemyslím, žeby tu bolo teraz 5 - 10 násobne menej inteligentných, slušných veriacich mladých mužov ako bolo pred 20 - 40 rokmi. Nie je niekde chyba ? Je ľahké alibisticky povedať to má na svedomí doba v ktorej žijeme a všetko nechať na Krista, v zmysle však mi sa modlime a občas dáme aj almužnu, svoje deti vychovávame, dali sme ich na birmovku ... a ty "pámbožko" konaj !
  Re Re  Re Re  Re Re Mali sme v Topoľčanoch prednášky o
hertopih
01.03.2014 14:37
 
 
 
 
Zdravím Ťa brat "otecfrantišek",
vidím z tvojej reakcie ,že máme asi úplné inú logiku na písaný text , preto si nepochopil čo som napísal , zopakujem krátko , tie osobnosti čo menuješ ja neobviňujem zo satanizmu , oni hovorili a konali na základe pravdy ktorou je Kristus, konali na základe morálky a pre dobro blížnych aby to počuli, oni nekonali s použitím všetkých "právnych" prostriedkov,ich právne prostriedky nezaujímali. Napísal som DNES PRÁVNE = satanské , pretože dnešné právo chráni vrahov a zlodejov ,trestá obete,"pravdu " má ten čo má peniaze, advokáti za peniaze obhajujú zlosynov a dokážu vinu zvaliť na finančne slabších, alebo aspoň zbaviť viny jasných vinníkov , čo nepoznáš súčasný stav súdnictva? je toto vari iné ako satanské?kto zastáva lož? ,kto je jej otcom? odpovedz si, preto by kresťan nemal používať tzv. "právne " prostriedky ,ale morálne a svoje kresťanské kde silou je Kristus a všetko ,čo z toho je odvodené …toľko na zopakovanie a vysvetlenie.

Určite si človek s vierou v Krista, veď modliť sa na vojne ruženec je nádherným príkladom živej viery a skutočného svedectva, čo bolo a aj je výnimočným javom, určite máš rád cirkev a Krista, ale nechápem ako jedným dychom máš takýto vrelý vzťah a tým istým dychom útočíš na to isté…

Už viac písať nebudem , veď tento priestor nie je len pre nás dvoch
s pozdravom Ivan Herda

PS: s tým pionierom si netrafil, ako jedný na ZDŠ som nebol pionier, v 9. triede ma presviedčali , že ma tam zapíšu ,aby ma prijali na strednú školu, bol som hrdý puberťák a samozrejme som bol proti, na gymnáziu mi ZAKÁZALI vstup do SZM pretože môj kresťanský predštudent predseda Okresného výboru SZM išel študovať teológiu, preto v mojom prípade nechceli riskovať, ďalšieho "fanatika" čo by náhodou tiež mohol niečo podobné vyviesť, takmer mali pravdu…
 Nový príspevok: Pôst so Svätým Otcom Františkom
Farník: didi
19.02.2014 14:45
 
 
 
 
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) spustí nový projekt s názvom "Pôst so Svätým Otcom Františkom". Je určený pre všetkých ľudí dobrej vôle. Od 4. marca (deň pred Popolcovou stredou) do 21. apríla 2014, kedy slávime Veľkonočný pondelok, budú môcť záujemcovia získať každý deň na e-mail myšlienku od Svätého Otca. Cieľom aktivity, ktorá nadväzuje na interaktívne putovanie relikvie sv. Cyrila v USA a Kanade a zamyslenia biskupov Slovenska na adventnú alebo vianočnú tému, je pomôcť duchovne sa pripraviť na vzkriesenie Krista. Prihlásiť sa je možné oddnes na internetovej stránke post.kbs.sk. Myšlienky, ktoré sú na rozličné duchovné témy, pochádzajú z oficiálnych zdrojov - z internetových stránok Arcidiecézy Buenos Aires a Svätej stolice. zdroj:http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140219022
  Re Re Pôst so Svätým Otcom Františkom
otecfrantisek
20.02.2014 11:45
 
 
 
 
Je to veľmi pekná a Bohumilá aktivita. Avšak čo tak, doplniť ju o každodenné skutky obohacovania spoločnosti na každom kroku žitia ? Čo tak robiť našu spoločnosť krajšou a lepšou ružencami dobrých skutkov, ružencami Bohumilých zásadových postojov a chovania sa podľa Bohom zjavených právd ?
 Nový príspevok: Pripomienka - postreh
Farník: farníčka Anička
06.02.2014 10:02
 
 
 
 
Vážený pán dekan, srdečne pozdravujem... Dovoľujem si jednu malú pripomienku, prosbu... Dnes som bola v kostole na celodennej poklone. V kostole bola tak strašná zima, že som tam nedokázala vydržať hodinu. Spýtala som sa aj dvoch prítomných, pričom rovnako potvrdili, že im je zima. Viem, že s ohľadom na vzácne obrazy a pamiatky, ktoré sú v kostole nie je možné kostol vykurovať na veľké teploty - myslím, že ste to už raz rozprávali (asi 17 C). Napriek tomu Vás prosím - nie je možné nejaké riešenie aspoň v deň celodennej poklony?. Počas sv. omší sa budeme snažiť viac dýchať, aby nám bolo teplejšie. Ďakujem Pánu Bohu za múdreho a zbožného správcu farnosti ,nech Vám Boh žehná. S pozdravom vaša farníčka Anička
  Re Re Pripomienka - postreh
farar
09.02.2014 10:11
 
 
 
 
Pozdravujem Vás! Verím, že môže Vám byť v kostole zima. Niektorí ľudia tvrdia, a ja som si to tiež všimol, že na niektorých miestach je akoby prievan. Hoci sú okná zatvorené, ale predsa v tom veľkom priestore nejakým spôsobom nastáva prúdenie vzduchu. Tak asi niekedy treba skúsiť iné miesto, inú lavicu v kostole a môže byť hned teplejšie. V kostole je podlahové kurenie, ktoré má potrebný určitý čas na vytvorenie zmeny teploty. Odborníci nám radili nastaviť jednu teplotu na celé vykurovacie obdobie. Tak sa podľa toho riadime. Doterajší mierny priebeh zimy zrejme vydrží a tak verím, že vydržíte aj Vy a že aj táto určitá nepohoda Vás neodradí od času stráveného pred Pánom v adorácii. Prajem Vám veľa pokoja a sily. Marian Draguň
 Nový príspevok: Upozornenie na občasný neporiadok vo farskom kostole, v kaplnke Panny Márie Ustavičnej Pomoci.
Farník: kajfas
04.02.2014 13:22
 
 
 
 
Pozdravujem Vás. Prepáčte mi prosím, že si dovoľujem upozorniť tu na občasný neporiadok v "kaplnke Panny Márie Ustavičnej Pomoci". Neraz som tam videl porozhadzované rôzne rozmnožené prekopírované "zaručene prepotrebné, ľudstvo i cirkev zachraňujúce spásonosné" modlitby, ktoré boli doslova porozhadzované po oltári sv. Antona Paduánskeho i pod ním.Boli tam porozhadzované i rôzne prekopírované a rozmnožené články o zaručene "pravých mariánskych zjaveniach s pre ľudstvo prepotrebnými spásonosnými" posolstvami.Osobne som presvedčený, že do chrámu patria len Božie zjavenia a cirkevne riadne oficiálne schválené informácie. V súvislosti s týmto a čiastočne i s predchádzajúcim príspevkom "Fatimská sobota" zo 7.1.2014 si tu dovolím doporučiť prečítať si článok na túto tému uverejnený na stránkach kresťansko-katolíckeho internetového portálu Postoy.sk http://www.postoy.sk/content/zjavenia-po-slovensky-po-hercegovinsky Článok sa čiastočne dotýka aj Topoľčianského dekanátu, nakoľko je v ňom zmienka o tzv. Tvrdomestických mariánskych zjaveniach z roku 1947, ktoré kategoricky cirkevno-právne zamietol a zakázal vtedajší Topoľčiansky dekan Mons. Anton Richter. Je všeobecne známe, že cirkevný postoj bol ďaleko tvrdší a razantnejší ako postoj štátnej moci, ktorá bola v tomto prípade tolerantnejšia. Osobne si myslím, že ani dnes, cirkev i celé Slovensko nepotrebujú pokračovanie dehonestujúcich tragifrašiek.
  Re Re Upozornenie na občasný neporiadok vo farskom kostole, v kaplnke Panny Márie Ustavičnej Pomoci.
otecfrantisek
21.02.2014 22:58
 
 
 
 
Ťažko dosiahnete niekde poriadok, a už vôbec nie vtedy, keď samotní kňazi budú mlčky tolerovať rozširovanie diskutabilných pochybných informácii o rôznych zjaveniach a podobných aktivitách na hrane prejavo jarmočného kresťanského folklóru. Dnes dopoludnia pred sv. omšou som si i ja všimol v kaplnke na oltári takýto reklamný materiál.Nuž čo, možno to zvýši reálny záujem mladých, minimálne adeptov birmovania o Kristove učenie, keď to patrične nedokážu tí ...

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka