VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

POKLAD ANJELA BLUE

Milé deti, zvlášť tretiaci! V tomto školskom roku sa spolu stretáme na nedeľných sv. omšiach o 9.00 hod, ktoré sú súčasťou Vašej prípravy na prvé sv. prijímanie. Spoločne sa snažíme objavovať a spoznávať poklad anjela Blue. Verím, že sa Vám páčia príbehy, ktoré má anjel Blue pre Vás pripravené. Prajem Vám, aby ste sa z nich poučili a povzbudili na ceste priateľstva s Pánom Ježišom. Krásne samolepky, ktoré dostávate v každú nedeľu, aby ste si ich mohli nalepiť do Vášho albumu, sú pre Vás motiváciou vytrvať na ceste objavovania pokladu.
 

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi tu na zemi.
sv. František Saleský
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla