PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

DEKANÁT TOPOĽČANY

Topoľčiansky dekanát je súčasťou Nitianského Biskupstva.

http://www.biskupstvo-nitra.sk/
 

Diecézny biskup:

Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.


DEKANÁT: TOPOĽČANY
Dištriktuálny dekan: Mons. ThLic. Marián Dragúň
Diš
triktuálny sekretár: Jozef Vlasák

Dekanát je rozdelený na 11 farností.

JACOVCE

Farnosť: Božieho milosrdenstva (6.7.2003) Správca farnosti: Ľuboš Martíny Telefón: (038)530 10 80 Adresa: Farská 204/22, 956 21 Jacovce JACOVCE / Kuzmice, Tesáre, Veľké Bedzany

KRUŠOVCE

Farnosť: Narodenia Panny Márie (1240) Správca farnosti: Jozef Vlasák Telefón: (038)531 11 30 Adresa: Štefániková 119, 956 31 Krušovce e-mail : fara.krusovce@zoznam.sk KRUŠOVCE / Dolné Chlebany, Horné Chlebany, Solčianky

LUDANICE

Farnosť: Najsvätejšej Trojice (1761) Správca farnosti: Dušan Kajanovič Telefón: (038) 530 06 11 Adresa: Nám. Najsvätejšej Trojice 23/2, 956 11 Ludanice web: http://www.obecludanice.sk LUDANICE / Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Mýtna Nová Ves

MALÉ HOSTE

Farnosť: sv. Martina Správca farnosti: Roman Skladaný Telefón: (038)769 51 14 Adresa: Malé Hoste 35, 956 37 Zlatníky pri Bánovciach MALÉ HOSTE / Pochabany, Veľké Hoste, Zlatníky

NADLICE

Farnosť: Nepoškvrneného počatia Panny Márie (1880) Správca farnosti: Štefan Bučo Telefón: (038)542 43 18 Adresa: Nadlice 32, 956 32 Nadlice NADLICE / Livina, Livinské Opatovce, Rajčany

PRAŠICE

Farnosť: sv.Jakuba Staršieho (1758) Správca farnosti: Milan Zaujec Telefón: (038)539 12 35 Adresa: 1. mája 177, 956 22 Prašice e-mail : prasice@centrum.sk PRAŠICE / Nemečky, Tvrdomestice

PRESEĽANY

Farnosť: sv. Alžbety Správca farnosti: Ľubomír Varga Telefón: (038)531 51 07 Adresa: Preseľany 67, 956 12 Preseľany e-mail : farapres@centrum.sk PRESEĽANY / Belince, Hrušovany, Koniarovce

TOPOĽČANY

Farnosť: Panny Márie Nanebovzatej Správca farnosti: ThLic. Marian Dragúň Telefón: (038)532 63 02 Adresa: Nám. M. R. Štefánika 61, 955 01 Topoľčany 1 e-mail : topfara@centrum.sk web: http://www.topolcany.fara.sk TOPOĽČANY / Nemčice

TOPOĽČANY SV. GORAZDA

Farnosť: sv. Ladislava a Gorazda (13.05.2000) Správca farnosti: Wieslav Zajac, OSPPE Telefón: (038)532 36 44 Adresa: Slnečná 2679/2, 955 01 Topoľčany 1 web: http://www.fara.sk/gorazd TOPOĽČANY-SV. GORAZD / Malé Bedzany, Tovarníky

ZÁVADA

Farnosť: sv. Michala Archanjela (1808) Správca farnosti: Martin Nízl Telefón: (038)539 03 32 Adresa: RKFÚ Závada, 955 01 Topoľčany 1 ZÁVADA / Podhradie, Velušovce, Záhrady

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka