PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

FARSKÁ CHARITA BLAHOSLAVENEJ SESTRY ZDENKY

Vážení spoluveriaci!

Vznikli sme, aby sme boli príkladom pre všetkých veriacich z našej farnosti, ktorí sa o poskytnuté Božie milosti chcú rozdeliť so všetkými ktorým sa nedostávajú
Od svojho vzniku sa venujeme pomoci všetkým vekovým skupinám obyvateľstva. Ponúkame im bezplatnú pomoc formou prednášok a konzultácií s lekármi, psychologické, sociálne a občiansko-právne poradenstvo našimi dobrovoľníkmi - špecialistami zo všetkých spomenutých odborov.

 

 

Pomoc opusteným a osirelým

Miluj blížneho ako seba samého. Miluj blížneho ako svojich najbližších. Milujeme tak naozaj? Stačí iba milovať slovne, alebo prejaviť sa aj konkrétnou pomocou? Všímame si nešťastie iných? Pomáhame im? Podľa môjho názoru nie. Ľudí, ktorí potrebujú pomoc nie je tak veľa. Nás veriacich, ktorí máme pomáhať, je oveľa viac. Cítite prebytok lásky? Viem, že veľa z Vás by rado pomáhalo, len nevie ako. Chcem Vašu pozornosť upriamiť smerom, kde láska je naozaj potrebná. Rozpoviem Vám aspoň dva príbehy detí, ktoré nemali to šťastie, aké zažívajú deti z dobrých rodín. Mladé dievča bolo odobraté rodičom, pretože na jej chrbte hasili cigarety. Malý chlapec bol svedkom toho, ako otec dokopal tehotnú matku, ktorá následne porodila mŕtve dieťa. Pomohli by ste takýmto deťom? Verím, že áno. Tieto a im podobné deti žijú v detských domovoch v Topoľčanoch. Štát sa o nich materiálne postará. Čo im však nemôže dať, je láska, pocit, že niekomu na nich záleží. Niektoré z detí rodičov ani nepoznajú, iné márne čakajú, že aspoň cez prázdniny či vianočné sviatky pôjdu domov. Verím, že ešte stále im chcete pomôcť. Ponúkame Vám možnosť prejaviť sa prostredníctvom Charity bl. Sestry Zdenky v Topoľčanoch.

 

Spolupráca by mohla obsahovať:

- venovať im trochu zo svojho vzácneho času

-počúvať a rozprávať sa s nimi

-byť im autoritou a príkladom v živote

-dať im veľmi veľa lásky

-byť trpezlivý pri neúspechoch

-pripraviť deti na 1. sv. prijímania

-pripraviť deti na sviatosť birmovania

-byť birmovným otcom/matkou s následnou zodpovednosťou

-organizovať pre nich zaujímavé podujatia

 

Ak sa s nimi zoznámite, sami uvidíte, čo potrebujú. Nečakajte, že budete pri zrode športovej hviezdy, známeho umelca, vynikajúceho študenta, že sa to vyplatí. Čakajte ťažkú prácu a dočkáte sa dobrého pocitu, že ste niekomu naozaj pomohli a Pán Vás odmení. Čokoľvek urobíte jednému z týchto maličkých, mne ste urobili.Záujemci ospoluprácu s deťmi vo veku od 6 do 18 rokov sa môžu prihlásiť a podrobnejšie informácie získať na tel. čísle 0905 609385, kde sa im bude venovať Ing. Peter Dragúň.

Na organizovanie týchto aktivít zvolili farníci radu charity , ktorá riadi a organizuje konkrétne programy a akcie.

V rade charity pracujú:

    *  Mons. ThLic. Marián Dragúň - Topoľčiansky dekan
    * Ing. Margita Kováčiková - predsedníčka
    * Ing. František Mikuláš - hospodár
    * Ing. Michal Faltus - tajomník
    * MUDr. Helena Dragúňová - poradenstvo a spolupráca s ďalšími organizáciami
    * p. Jana Hamarová - zdravotne postihnutí občania a mládež

Naši ostatní blízki spolupracovníci:

    * MUDr. Ján Chochula
    * PhDr. Jarmila Pilková
    * MUDr. Milada Harineková
    * Ing. Peter Dragúň
    * a mnohí další ...

Vaše návrhy,pripomienky a doplnky textu adresujte na fara.topolcany@gmail.com

 

LÁSKA CHÁPE

Najkrehkejší členovia našej spoločnosti si veľmi ťažko hľadajú svoje miesto. Ľudia, ktorí trpia postihnutím, ktorí sú najčastejšie vylúčení z normálneho života, nás majú čo naučiť. Keď ich prijmeme, ich prítomnosť nám prinesie život a obohatí ho. Nemajme preto strach z tých, čo sú odlišní a neskrývajme sa pred nimi. Nepozerajme na nich so smútkom, ľútosťou alebo súcitom.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka