PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

MARIÁNSKE SOBOTY V NEMČICIACH

Pozývame všetkých členov "nemčickej ruže", ale i všetkých ostatných veriacich, zvlášť mariánskych ctiteľov do nášho nemčického kostolíka, aby sme spoločne, počas roku Sedembolestnej Panny Márie, vždy 3. sobotu v mesiaci, spoločne prosili a oslavovali Matku Božiu modlitbou sedembolestného ruženca a mariánskou sv. omšou. Týchto sedem sobôt bude ukončených púťou k Sedembolestnej Panne Márii v septembri v Topoľčanoch, ako je zvykom v našej farnosti.
Prvá z týchto mariánskych sobôt sa bude sláviť v sobotu 15. februára. O 9,30 hod. bude najprv spoločné požehnanie ružencov, ktoré bolo a stále aj je možné si zakúpiť v sakristii kostola. Následne sa spoločne budeme modliť tento ruženec, t. j. ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. Po skončení modlitby bude nasledovať sv. omša cca. o 10,15 hod., tento mesiac obetovaná za členov 1. a 2. "nemčickej ruže". Ukončenie bude eucharistickým požehnaním po skončení sv. omše.
Témou tejto slávnosti bude:
        1
. bolesť Panny Márie: PROROCTVO SIMEONA V CHRÁME - TVOJU DUŠU PRENIKNE MEČ BOLESTI.

Druhá mariánska sobota sa bude sláviť v sobotu 15. marca. O 9,30 hod. sa budeme spoločne modliť modlitbu ruženca ku cti Sedembolestnej Panny Márie. Následne bude slávená sv. omša cca. o 10,15 hod., tento mesiac obetovaná za členov 3. a 4. "nemčickej ruže". Ukončenie bude eucharistickým požehnaním po skončení sv. omše.
Témou tejto slávnosti bude: 
          2. bolesť Panny Márie: ÚTEK DO EGYPTA.

Tretia mariánska sobota sa bude sláviť v sobotu 26. apríla. O 9,30 hod. začneme modlitbou ruženca k Sedembolestnej Panne Márii, o 10,15 hod.  bude slávená sv. omša za členov 5. a 6. "nemčickej ruže". Počas slávnosti požehnáme aj mariánsku sviecu, ktorá bola venovaná nášmu kostolu. Slávnosť ukončíme po sv. omši krátkou eucharistickou adoráciou s požehnaním
Témou tejto slávnosti bude: 
          3. bolesť Panny Márie: STRATA 12-ROČNÉHO JEŽIŠA V CHRÁME. 

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka